Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

Rozwinąć skrzydła/Spread wings

Bodaj najsłynniejszym wynalazkiem PRL-u była tzw. turbinka Kowalskiego. Miała ona zwiększyć moc Fiata 126p, czyli "malucha", zmniejszając jednocześnie zużycie paliwa. Niestety, z powodu wadliwej konstrukcji nigdy nie weszła do masowej produkcji. Wynalazek profesora Bolesława Kuźniewskiego z naszej Akademii Morskiej też jest turbiną, ale wytwarzającą prąd z energii fal morskich. Jest tak skonstruowana, że niezależnie od kierunku ruchu fal morskich obraca się w tę samą stronę. A inspiracją do jej stworzenia był ... ruch skrzydeł mewy. Czyli skrzydła! Pojedyncze urządzenie profesora pozwala wytworzyć do 40 kW mocy. Ciekawe, czy turbinka Kowalskiego wywołałaby DZISIAJ tak duże poruszenie jak wtedy? Na pewno wywołają je trwające II szczecińskie targi dla kreatywnych ludzi, ale tu dotyczy ono głównie sztuki. Chociaż np. druk 3D już obejmuje przedmioty użytkowe. Warto żyć w Szczecinie! 

 

Guess PRL's hottest invention was co called Kowalski's turbine. It was meant to increase Fiat 126p's, called "shorty", power and reduce its fuel consumption. Alas, Kowalski's turbine was faulty and therefore never mass produced. Our Maritime Academy profesor Bolesław Kuźniewski's invention is, too, a turbine. Still, his device generates power from sea waves' energy. The turbine's construction allows it to rotate in one direction, irrespective of the shifting waves. And the profesor was inspired by ... seagull wings' movement. So it's wings! Single Kuźniewski's turbine generates up to 40 kilowatts. Wonder if Kowalski's turbine would have caused so much noise if it had been built today. The buzz is certainly about Szczecin's second creative industries show that ends tomorrow. Here the buzz is rather about art, 3D printing is also about usable objects  though. It is worth living in Szczecin!