Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

W dobrą stronę/In the right direction

Zacznę od ofensywy literackiej. Biblioteka Narodowa opublikowała poezje Różewicza, wybrane i opatrzone wstępem przez Andrzeja Skrendę, szczecińskiego profesora. Publikacja przez BN to dla twórcy wejście do kanonu a dla naszego człowieka to też nobilitacja. Miłośników twórczości Wojaczka, do których się nie zaliczam, ucieszy zapewne książka Konrada Wojtyły prezentująca do tej pory nieznane utwory, wierszem i prozą, tego autora. Podobno jest ich sporo. Pozostając przy lataniu przejdę do Aerobits, start-upu naszego ZUT-u, który stworzył DDA. To technologia zapobiegająca zderzeniom samolotów z dronami. Aerobits pokazuje DDA w Hannowerze a ich jedyną konkurencją jest firma z USA.  Ważną informacją są też darmowe szkolenia, które home.pl organizuje dla pracowników swojego działu obsługi klienta. Linux, PHP, programowanie front-end, biznesowe. Nie ma haczyków. Co jeszcze?  Płeć piękną zainteresują być może torebki PIRA projektu szczecinianki Moniki Pierackiej. Zdobywają przebojem świat a najnowsza kolekcja, i  nie tylko, jest na stronie http://pira-bags.com A jako bonus daję link do filmu pokazującego Szczecin okiem drona.

http://szczecin-z-drona.vod.tvpolska.eu

 

I begin with literary achievements. Polish National Library, or BN, published Tadeusz Różewicz's selected poems. Andrzej Skrendo, a Szczecin professor, made the selection and wrote the preface. Publishing by the BN means the author entered literary pantheon. And our professor was nobilitated either. The lovers of Rafał Wojaczek's works, and I'm not one of them, should be happy as well. Konrad Wojtyła's book presents hitherto unknown Wojaczek's works, poetry and prose and it's not a thin one. Going on with flying high I go to Aerobits now. Aerobits is a ZUT's start-up that developed DDA, or the technology that prevents planes from crashing with drones in mid-air. The DDA is now on display in Hannover and the start-up's only competition is in the USA. Free home.pl courses for their customers service dept employees are important, too. It's PHP, Linux, front-end and business programming and there's no catch. What else? Ladies may want to buy PIRA bags, designed by Szczecin's Monika Pieracka. Her latest collection, and more, is available at http://pira-bags.com And, as a bonus, I give the link to a movie that shows Szczecin from a drone's perspective.

http://szczecin-from-a-drone.vod.tvpolska.eu