Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

Nowe lądy/New ground

Zacznę od matematyki. Od kilku lat jest ona znów obowiązkowa na maturze, ku utrapieniu wielu młodych ludzi. Jednak bez niej ani rusz. Dlatego też Marcin Kruszyński, oczywiście ze Szczecina, wymyślił grę planszową "MatEmaTyk" mającą przekonać dzieci, ale i dorosłych, do Królowej Nauk. Więcej informacji jest pod http://tinyurl.com/Matma-gra Gra jest już w sklepach w całym kraju a w jej tworzeniu pomagała nauczycielka z Wrocławia i warszawscy graficy. Marcin prowadzi szkołę 2plus2. Teraz przenosimy się na obszar sztuki i tutaj nasza Akademia Sztuki wkracza w świat wirtualny.  Ostatnio podpisała list intencyjny z Pixel Legend a drugi taki list to Freedomes, czyli słynne sferyczne namioty. Szczecin jest w realu i wirtualu, jest wszędzie. Po gimnastyce umysłowej i bujaniu w VR pora na trochę ruchu. W weekend na Arkonce był kolejny EKOBieg i piknik "Szczecińskie Magnolie" czyli mieszkańcom rozdawano sadzonki magnolii. A na deszczowe dni polecam wam nowy album Marka Czasnojcia o Szczecinie, widoczny w załączniku.

http://pu.i.wp.pl/bloog/93649083/49170129/Album_Szczecin_nR_big.jpg

 

I start with maths. It's now, again, the obligatory part of matura and that worries many. Still, it's impossible to live without maths. Hence, Marcin Kruszyński, of Szczecin of course, invented MatEmaTyk board game aimed to convince children, and adults too, to the "Queen of Sciences". More info is at http://tinyurl.com/Matma-gra The game is available all over Poland and a Wrocław teacher and Warsaw artists helped creating it. Marcin runs his 2plus2 school. Now we move to art with our Academy of Art signing the letter of intent with Szczecin Pixel Legend. The other letter is with Freedomes domes. Szczecin is everywhere, be it real or virtual world. After brain exercises and exploring VR it's time for physical activity. At the weekend we had another EKOBieg run and a picnic at which magnolias' plants were given to Szczecin residents. And, when the weather is bad, you can enjoy Marek Czasnojć's new album about Szczecin (image attached). 

http://pu.i.wp.pl/bloog/93649083/49170129/Album_Szczecin_nR_big.jpg