Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

190:0/190-0

Na szczęście w Polsce i Szczecinie nie musimy codziennie lękać się o własne życie. Szczecinem i województwem zainteresowali się przedsiębiorcy z najbogatszego indyjskiego stanu, Maharasztry. Na tyle poważnie, że niebawem nasze miasto może odnieść pierwsze tego korzyści. Z inicjatywą współpracy wystąpił właściciel sieci Exotic Restaurants. No i dobrze, duże pieniądze są mile widziane w miejskiej kasie. A propos Orientu, są szanse, że wreszcie ruszy inwestycja Tian Yiu przy jeziorze Dąbie. Na szczęście nie wycofali się, mimo że tak to wyglądało. Nowy most Cłowy będzie już w użyciu, czyli dojazd będzie bezpieczny. Ukończą go do regat TTSR a hala tenisowa, widoczna w załączniku, raczej będzie gotowa przed tegorocznym PKO Szczecin Open. Z ciekawostek historycznych to szczeciński tapicer znalazł pod obiciem dziewiętnastowiecznego fotela  piętnaście niemieckich gazet z 1937 roku. To gratka dla każdego muzeum.

http://pu.i.wp.pl/bloog/93649083/49170129/Hala_Tenis_c4_big.jpg 

 

Fortunately, in Poland and Szczecin we don't have to fear for our  lives every day. India investors from Maharashtra, the richest India state, are interested in Szczecin and the region enough for us to profit from it soon. The owner of the Szczecin Exotic Restaurants chain came up with the idea of cooperation. It's great, Szczecin budget welcomes big money injections. And speaking of the Orient, there are chances Tian Yiu investment, by the Dąbie lake, should be resumed. Good news that, as for a while it seemed they resigned. With the new Cłowy bridge in use the access to it is gonna be easy. The bridge is gonna be ready for the TTSR regatta and the tennis center, see the image attached, for the PKO Szczecin Open challenger. Interesting thing, but like history, is that a Szczecin upholsterer found fifteen 1937 German newspapers in a 19th century chair. It's a rare treat to any museum.

http://pu.i.wp.pl/bloog/93649083/49170129/Hala_Tenis_c4_big.jpg