Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

Do pełna!/Fill it up!

Do tej pory nikt na świecie nie mógł zobaczyć, czy tytanowe implanty prawidłowo zrastają się z kośćmi. Tytan, jak każdy metal, powoduje zakłócenia i na ekranie tomografu praktycznie nic nie da się zobaczyć. Ortopedzi ze szpitala na Unii Lubelskiej znaleźli jednak na to sposób. Chodzi o połączenie tomografii z badaniem metabolizmu komórkowego. Zakłócenia znikają et voila! Nie trzeba dodawać, że szczecińska metoda jest już obowiązującym światowym standardem medycznym. Takich mamy utalentowanych ludzi. Dotyczy to nie tylko lekarzy, bo firma Pixel Legend zorganizowała konsultacje w sprawie Łasztowni. Każdy może poustawiać na specjalnym stole kolorowe klocki, które natychmiast są skanowane i przetwarzane na obraz wyświetlany na sferycznej kopule. Wirtualny spacer po własnoręcznie stworzonym terenie i użycie smartfonów to oczywistość. Nasza Akademia Morska też ma kolejne symulatory. A żeby nie było tylko o technice to nasz chór dziecięcy, Don Diri Don, zawojował włoskie Chieti, z którego przywiózł trzy złote dyplomy.

 

So far nobody in the world could see if titanium implants integrate with bones as they should. Titanium, as any metal does, causes interference and the quality of the CT scan image is so bad that diagnosis is impossible. Still, doctors at Unii Lubelskiej hospital have found the solution. It's the combination of cell metabolism examination and the CT scan. All interference is gone et voila!  Needless to say our method became, on the spot, a medical standard all over the world. We have so many talented people. It goes not only for doctors, as Szczecin Pixel Legend company organized consultations of Łasztownia. Anybody can come and put colored blocks, that stand for buildings, on a special table. The blocks are, in real time, scanned and converted to images projected on a spherical dome. A virtual walk and admiring your creation, as well as the use of smartphones, is obvious. Our Maritime Academy has new simulators, too. And, to write about something else than tech, our Don Diri Don children choir took Italian Chieti by the storm winning three gold diplomas.