Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

Na nowe tory/On the right track

Dzisiaj obchodzimy 5. lipca a to znaczy, że Szczecin jest polski od 72 lat. Niejako na urodziny dostaliśmy dwa duże prezenty. Pierwszy to podniesienie ratingu naszego miasta z BBB+ do A- , co świadczy o dobrym stanie miejskich finansów. Drugim prezentem są nowe tory kolejowe, czyli lepszy dojazd do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki takim decyzjom nasz region odżywa. Przyczyniają się do tego też inwestycje w strefie ekonomicznej w Trzebuszu. Ulokowała się tam szczecińska firma UNI-MEBEL a kolejne już stoją w kolejce. Lokalizacja strefy jest doskonała, przy autostradzie. A skoro jesteśmy przy meblach, to w miejscu sklepu Domar, na Twardowskiego, jest teraz pierwsze szczecińskie wrotkowisko. Dobra rzecz na wakacyjną niepogodę. No i, dla lubiących uczyć się cały rok, są szczecińskie letnie kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Cieszą się one dużą popularnością a wyniki są więcej niż dobre. Tradycyjnie, z polskim dobrze radzą sobie Azjaci. A jako że zbliża się półmetek wakacji, to na koniec będzie o szkole. Miasto rośnie i dlatego na Warszewie powstanie nowa podstawówka.

 

It's July 5th today which means Szczecin has been Polish for 72 years. On this occasion we've been given two "birthday presents". Number one is a higher rating by Fitch Ratings, that's now A-, which speaks good of the city's finance. Number two is the new railroad tracks, or better access, to Szczecin and Świnoujście ports. Thanks to decisions like that our region is coming back to life. The investments in the Trzebusz special zone contribute as well. Szczecin UNI-MEBEL furniture maker is already there and many other companies are queueing up. No Wonder that, the zone's location near the highway is great. Speaking of, Szczecin first skating rink is now in the place of the Domar furniture shop. This means  roller skaters now have a great place when the weather is bad. Also, for those who learn all year long, there are Szczecin Polish language summer courses. They are popular and give results that are more than good. As usual, the Asians are doing well. And since summer holiday is halfway through, I write about a school at the end. Szczecin is growing and the new primary school's gonna be built in Warszewo district.