Z życia Szczecina/Of Szczecin's life

O mnie/About me

Na imię mi Łukasz. Jestem czterdziestoletnim szczecinianinem, który uważa, że Szczecin to bardzo dobre miejsce do życia i pracy. Z racji wieku pamiętam rzeczy, które dla wielu dzisiejszych młodziaków są jak bajka o żelaznym wilku. Na swoim blogu poruszam jednak bieżące tematy dotyczące mojego rodzinnego miasta. Jeżeli ktoś szuka tu bluzgów na rząd, opozycję, śp. generała Jaruzelskiego czy ogłoszeń parafialnych (niepotrzebne skreślić) niech tego nie czyta, bo jeszcze się wynudzi jak mops. Ja nie sądzę, że warto dać się wciągnąć w krajową politykę i są inne, ciekawsze rzeczy.  A Szczecin jeszcze dla zbyt wielu, także rodaków, jest terra incognita. Mam nadzieję, że trochę go moim czytelnikom przybliżę. Zapraszam do, mam nadzieję miłej, lektury niniejszego bloga!  

 

My name is Łukasz. I'm a not so young man from Szczecin, aged forty, who thinks Szczecin is a very good place to live and work. Owing to my age I remember things that seem like a fairy tale to many young people of today. Still, on my blog I write about my home city, contemporary Szczecin that is. If somebody tries to find here flames on the government, opposition, general Jaruzelski RIP  or church news here (cross out obsolete words) he/she'd better not read this. He/she's gonna be dead bored. In my opinion it's not worthwhile to submerge in Polish politics and there are more interesting things to do. And Szczecin for too many, Poles too, is still terra incognita. I hope this blog brings my home city a little closer to my readers. I encourage you to read, hopefully with pleasure, the following blog.